سیستم های تصفیه گازوئیل
(جدا سازی آب وذرات جامد معلق از گازوئيل)
سیستم فیلتراسیون گازوئیل
Fuel filtration

مقدمه

آلودگی های گازوئیل عبارتست از ذرات گروغبار-آب- زنگ زدگی ومواد آلی که در محیط های کشاورزی موادی چون ذرات ریز گیاهان و برگها به آن اضافه می شود. 98درصد ترکیبات گردوغبار محیط را سیلیس و کوارتز تشکیل می دهند که خاصیت خورندگی بسیار بالایی دارا بوده و باعث فرسایش  پمپ های انتقال سوخت (TRANSFER PUMP) و سیستم تزریق سوخت می گردد بیشترین خرابی ایجاد شده در سیستم های سوخت رسانی به ذرات آلوده کننده با ابعاد 15-5 میکرون مربوط می گردد هر چند که تلرانس مابین قطعات 3-1 میکرون می باشد. دلیل این امر به شیارهای تنظیم میزان پاشش سوخت روی پلانجر مربوط می گردد که در این نقاط تلرانس زیاد بوده و ذرات موفق به ورود به این نقاط می گردند و در هنگام ارسال  سوخت تحت فشار بالاي سیستم این ذرات شکسته شده و به ذرات ریزتر تبدیل می گردند. که در صورت تداوم این سیکل تلرانس بین قطعات افزایش یافته و می بایست عوامل تقسیم و تنظیم سوخت تعویض گردد بدون فیلتراسیون گازوییل ذرات به بزرگی 150- 5 میکرون باعث بلوکه شدن ذرات و گرفتگی اریفیس ها در قسمت سر انژکتور ها خواهند شد. سوراخ های سوزن های انژکتور در ماشین آلات سری قدیم در محدوده 225- 150 میکرون بوده ولی این اندازه در ماشین آلات طراحی جدید به 100 میکرون کاهش یافته است. غیر از سایش وفرسودگی زود هنگام قطعات وجود ذرات آلوده باعث ایجاد شیار و خط افتادن پلانجرها (پمپ انژکتورها وسوزن های انژکتور) و روتور های پمپ مقسم در پمپ های نوع روتوری می گردد. مکانیسم کنترل و تنظیم سوخت از حساسیت فوق العاده ای نسبت به آلودگي برخوردار می باشد فلذا اولین محلی خواهد بود که دچار خرابی خواهد شد .

 

آلودگي آب
Water contamination

مشکلاتی که وجود آب در گازوییل منجر به پیدایش آن خواهد گردید همان مواردي است که در سیستم های هیدرولیک و روغن کاری بوجود می آورد. ولی وجود آب آزاد موجود در گازوییل منجر به بروز مشکلات زیر خواهد شد که منحصر به سیستم های سوخت رسانی می باشد.

1- افزایش خوردگی و فرسایش زود هنگام قطعات فلزی و آلیاژهای آلومینیوم در سیستم سوخت رسانی
2- آب عامل ایجاد کاویتاسیون در سیستم بوده واز این عامل اولین نقطه ای که دچار خرابی می گردد سوزن های انژکتور می باشند.
3- کاهش خواص روغن کاری گازوییل ونتیجتا خط افتادن پلانجرهای پمپ وسوزن انژکتور .
(توضیح اینکه قطعات داخلی سیستم سوخت رسانی مخصوصا پلانجرهای پمپ وسوزن انژکتور فقط با گازوییل روانکاری می گردد.)
4- افزایش رشد میکروبیایی وگرفتگی زود هنگام فیلتر ها.
5- وجود آب در حجم زیاد باعث کاهش قدرت موتور و دیر روشن شدن دستگاه می گردد.
6- در شرایط آب و هوایی سرد تشکیل یخ داده و باعث گرفتگی فیلترها و از کار افتادن پمپ خواهد گردید.
7- کاهش عمر مفید فیلتر ها.

این شرکت با ارائه سیستم های فیلتراسیون گازوئیل آب وسایر آلودگیهای موجود در آن را جدا کرده و باعث افزایش عمر سیستم های سوخت رسانی در ماشین آلات می گردد.

مزاياي استفاده از سيستم تصفيه گازوئيل

افزايش عمر سوزنها وپمپ انزكتور

افزايش قدرت موتور

كاهش مصرف سوخت

افزايش عمر روغن موتور

كاهش گرفتگي فيتر هاي گازوئيل موتور

كاهش توليد دوده در روغن موتور

افزايش ايمني كاركرد موتور

و…