Style 01

طرح‌های تعرفه

پایه

99000/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

پرمیوم

199000/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

299000/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

پیشرفته

299000/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

999 تومانبسته سالانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

پرمیوم

699 تومانبسته ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش
Style 01

طرح‌های تعرفه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

پرمیوم

199 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

299 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

399 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش
Style 02

طرح‌های تعرفه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پرمیوم

199 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

299 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

399 تومان/ ماهانه
 • تعداد کل کاربران
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش
Style 02

طرح‌های تعرفه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Style 03

طرح‌های تعرفه

پایه

99 تومان/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

پرمیوم

199 تومان/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

299 تومان/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش

حرفه‌ای

299 تومان/ ماهانه
 • استایل های نامحدود
 • محافظت پیشرفته
 • فضای ذخیره ابری
 • پشتیبانی شبانه روزی
 • سرویس پشتیبان
سفارش